Ekológia

Drevo je jedinečný obnoviteľný stavebný materiál

Drevo je 100% obnoviteľný stavebný materiál, takže jeho použitie namiesto neobnoviteľných materiálov na báze fosílnych palív výrazne znižuje dopad na životné prostredie ("uhlíková stopa"). Drevo sa skladá z vody a uhlíka. Pri raste drevo viaže jednu tonu oxidu uhličitého (CO2) na jeden meter kubický dreva, premieňa ho na uhľohydráty a zároveň uvoľňuje kyslík do vzduchu.

V priebehu životného cyklu dreveného výrobku alebo budovy zostáva oxid uhličitý trvale uložený v materiáli. Dobre udržiavaný zrubový dom môže pretrvať celé stáročia a na konci svojej dlhej životnosti je drevo  stále užitočné ako recyklovateľný materiál.

Produkt s nízkou spotrebou šetrný k životnému prostrediu

Kontio zrubový dom je nízkoenergetický výrobok. Spracovanie dreva vyžaduje len zlomok energie potrebnej v iných stavebných materiáloch, ako je oceľ, betón, plasty a hliník. Okrem toho sa továreň nachádza v blízkosti zdrojov surovín, uprostred lesov, čím sa minimalizuje potreba dopravy. Navyše spotreba energie je aj v priebehu výstavby naďalej minimálna, pretože sa používajú iba jednoduché nástroje.

Vedľajšie produkty, ako je kôra, piliny a odpad sú 100% recyklované alebo sa používajú na výrobu bioenergie.

Budúcnosť nášho globálneho životného prostredia je v rukách nás všetkých

Popularita drevených konštrukcií silne rastie a je tiež podporovaná mnohými vládami. Nastal čas, aby sme pochopili skutočnú hodnotu obnoviteľných materiálov. Zvýšením využitia dreva ako stavebného materiálu môžeme ušetriť neobnoviteľné prírodné zdroje pre budúcnosť najmä tam, kde nie je k dispozícii žiadny alternatívny materiál.

Kontio znamená nielen znalosti ale aj  najmodernejšie výrobné kapacity drevených konštrukcií dneška. Ročný prírastok lesov vo Fínsku je väčší ako vlastná potreba, pričom produkujú optimálnu kvalitu arktickej borovice, preto máte všetky dôvody na to, aby ste realizovali svoj stavebný projekt s odborníkmi Kontio.