Drevo

Polárna borovica - ideálna surovina pre výstavbu

Kontio používa ako surovinu skutočne husté drevo polárnej borovice. Tento arktický druh dreva potrebuje dostatok svetla a čistý vzduch, aby rástlo zdravo. Severné Fínsko ponúka všetky potrebné geologické a klimatické vlastnosti lepšie ako akýkoľvek iný región na svete. Pomaly rastúca polárna borovica má veľmi tesné letokruhy, ktoré z nej robia najsilnejší a najodolnejší stavebný materiál pre zrubové stavby.
 

 

Drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov

Lesné hospodárstvo je dôležité nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale tiež preto, že les je pre Fínov živou realitou a berú zodpovednosť za svoje prírodné zdroje. Budovanie Kontio zrubového domu podporuje udržateľné riadenie lesného hospodárstva, pretože Kontio nakupuje iba drevo z PEFC certifikovaných lesov, v súlade s COC (Chain of Custody) certifikátom, ktorý potvrdzuje pôvod všetkej drevnej suroviny. Rada PEFC (Program pre podporu lesnej certifikácie systémov) je nezávislá, nezisková organizácia, ktorá stanovila kritériá založené na medzinárodne uznávaných požiadavkách.

Ročný prírastok lesov vo Fínsku zreteľne prevyšuje jeho ťažbu. Je preto rozumné používať drevo na bývanie z mnohých dôvodov, napr. zalesňovanie (výsadba) znamená, že mladý rastúci les viaže viac oxidu uhličitého než staršie lesy. Starostlivosťou o lesy a využívanie dreva môžeme spoločne riešiť zmeny klímy a plnenie záväzkov z Kjóta.