CERTIFIKÁTY

Kvalita znamená zodpovednosť

Dodržať kvalitu tiež znamená zobrať zodpovednosť za objavovanie nových a lepších spôsobov, ako vyrobiť zrubové domy. KONTIO získalo rad patentov a certifikátov v odbore a bude v tom pokračovať aj naďalej, a to najmä v čase ekologicky orientovaného bývania a návratu k drevu.

CE certifikát

Spoločnosť Kontiotuote Oy získala na svoje zrubové domy certifikát za splnenie požiadaviek značky CE. Tento certifikát bol poskytnutý len niekoľkým výrobcom, ktorí spĺňajú tie najvyššie požiadavky. Certifikát kvality dokazuje, že drevené domy, ktoré vyrába Kontio, spĺňajú stanovené požiadavky krajín EÚ v rozhodnutí ETA-05/0119. Certifikát CE bol udelený Kontio na základe analýzy a výskumu vykonaného externým a nezávislým Ústavom pre kvalitu - Inspecta.

Najsilnejšia spoločnosť vo Fínsku

Kontiotuote Oy bolo tiež udelené osvedčenie Najsilnejšia spoločnosť vo Fínsku. Certifikát je známkou toho, že spoločnosť je spoľahlivým partnerom - teraz aj v budúcnosti.

GOST R

Osvedčenie o zhode, najčastejšie vyžadovaný dokument v Rusku ukazuje, že Kontio zrubové domy spĺňajú požiadavky vnútroštátnych bezpečnostných noriem. Ruskí inšpektori skúmali procesy výroby a kontroly kvality priamo v továrni Kontio.

HT značka kvality

Osvedčenie o masívnej guľatine a lepidlách laminovaných zrubov.

J značka kvality

Certifikát stavebného dreva spájaného cinkovaním.

NR značka kvality

Certifikát štruktúr so styčníkovými platničkami. SFS-certifikácia Pravidelne kontroluje dodržiavanie prevádzkových a produktových požiadaviek výroby. Ministerstvo životného prostredia Fínska schvaľuje SFS certifikáciu ako inšpekčný orgán v súlade s Národným stavebným poriadkom Fínska.

AAA certifikát

 


AAA certifikát

Achiever 2013 certifikát

Carbon free certificate

PEFC certifikát
       

ETA certifikát

GOST-R certifikát

HT certifikát

J certifikát
       

NR certifikát

Certificate of constancy
of performance

Najsilnejšia spoločnosť
vo Fínsku